HD01 ARABICA VIETNAM

60.000 

  •  Xuân Trường, Lâm Đồng, Vn
  •  Original Arabica
  •  Quy cách: 230ml